Themadienst met Just4u op 16 februari

De dienst wordt in zijn geheel verzorgd en ingevuld door de 7-koppige band met technicus  ‘Just4U’  uit Hoogeveen. De groep heeft al eerder hun medewerking verleend en de reacties waren zeer positief. Thema van deze dienst is: “We sing”. In een We Sing dienst maakt niet Just4U de dienst uit, maar heeft de gemeente het voor het zeggen! Deze verrassende aanpak werpt een geheel ander licht op de manier van In een We Sing dienst een themadienst invullen, omdat niemand vooraf weet hoe de zaak gaat uitpakken. Het enige zekere zijn de vaste…continue reading →

Nieuwe namen voor kinderwerk en jeugdwerk

Op zondag 26 januari zijn er tijdens de dienst nieuwe namen gepresenteerd voor het kinderwerk en jeugdwerk. Dit is tot stand gekomen door samenwerking tussen de jeugdcommissie en alle verenigingen vanuit het kinderwerk en jeugdwerk. Dit zijn de nieuwe namen op basis van de drie pijlers: Pijler 1 : Kinderwerk KIDS4LIFE - Kids2Be - oude naam: Crèche - Amazing Kids - oude naam: Zondagschool klein - Blessed Kids - oude naam: Zondagschool groot - Summer Kids - oude naam: Kinder Zomer Activiteit - Crea Kids - oude naam: Club - Party Kids -…continue reading →