De Roemenië -gangers zijn vertokken op zondag 30 maart 2014

Afgelopen zondag zijn 15 leden van de gemeente vertrokken naar Roemenië. Voordat er afscheid werd genomen, werd er een zegen voor hen en het project gevraagd. De komende week wordt er o.a. een huis gebouwd en zal er eten en drinken uitgedeeld worden onder de kinderen die veelal vertoeven op de vuilnisbelt. De opbrengst van alle acties  voor dit project is : 12134,17 Euro.  continue reading →

Alpha cursus in najaar

Op 8 oktober 2014 zal er weer een alpha cursus starten tien weken lang op de woensdagavond van 19.30 - 21.45 uur. Voor informatie of opgave kunt u zich wenden tot het secretariaat van de gemeente (zie contact gegevens op deze site).    continue reading →

23 Maart Thema dienst “Waar ga jij voor….?”

De hele dienst zal worden verzorgd door gospelgroep Sjir el Shaddai uit De Wilp met samenzang, zang, gebed, sketches en schriftlezingen.  Het thema van deze dienst is: “Waar ga jij voor...?!”  een programma over de liefde van God voor ons allemaal. In deze tijd zijn er veel dingen die onze gedachten en tijd in beslag nemen. Steeds mooiere gadgets waarvan de mogelijkheden bijna onbeperkt zijn. Tja, als je er bij wilt horen moet je die dingen ook toch hebben? Of heeft God toch een belangrijkere plaats in je leven, dus....waar ga jij voor…continue reading →

Themadienst met Just4u op 16 februari

De dienst wordt in zijn geheel verzorgd en ingevuld door de 7-koppige band met technicus  ‘Just4U’  uit Hoogeveen. De groep heeft al eerder hun medewerking verleend en de reacties waren zeer positief. Thema van deze dienst is: “We sing”. In een We Sing dienst maakt niet Just4U de dienst uit, maar heeft de gemeente het voor het zeggen! Deze verrassende aanpak werpt een geheel ander licht op de manier van In een We Sing dienst een themadienst invullen, omdat niemand vooraf weet hoe de zaak gaat uitpakken. Het enige zekere zijn de vaste…continue reading →