Hierbij een overzicht van de vele activiteiten:

Kids4Life Diverse activiteiten voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar
Teens4Life Voor jeugd vanaf 12 tot en met 15 jaar
Youth4Life Voor jeugd vanaf 15 tot en met 20+ jaar
Vrouwencontact Wekelijkse bijeenkomst voor vrouwen
Mannenvereniging Wekelijkse bijeenkomst voor mannen
50+ groep Verzorgt diverse activiteiten voor 50+’ers
Eetclub Eten met alleengaanden en alleenstaanden
Alpha cursus Eén keer per jaar een cursus over het geloof
Kringen Eén keer per maand komen de kringen bij elkaar

Daarnaast zijn er vele commissies en teams:

Commissie: Muziek in de gemeente Muziek in de gemeente
Geluid team Verzorgt o.a. het geluid op zondagmorgen
Beamer team Verzorgt o.a. de beamerpresentatie op zondagmorgen
Beeld team Verzorgt o.a. het beeld voor de live-uitzending op zondagmorgen
Combo’s 2 Combo’s verzorgen de muziek op zondagmorgen
Kniepertjes commissie Eén keer per jaar kniepertjes bakken voor een goed doel
Kerst commissie Verzorgt activiteiten rond kerst
Kerk in de Buurt Voor activiteiten gericht op de buurt
Bloemendienst Verzorgt een bloemetje op zondagmorgen
Wegwijs Verzorgt en verspreidt het maandelijks informatieblad
Nieuwsbrief Verzorgt de wekelijkse nieuwsbrief
Website Verzorgt de website van de gemeente
Kring coördinatoren Aanspreekpunt voor het kringenwerk
Commissie jeugdwerk Coördinatie kinder- en jeugdwerk
Financiële commissie Verzorgt de financiële huishouding
Beheer en onderhoud Beheer en onderhoud van en om het kerkgebouw
Koster Huishouding, schoonmaak en verhuur van het kerkgebouw
Secretariaat Secretariaat
Pastoraal Team Verzorgt pastorale zorg in de gemeente
Bestuurlijk Team Bestuurt de gemeente
.