Uitleg van het logo ’t Kruispunt van de Baptisten Gemeente Stadskanaal-Zuid

Het kruis
Het kruis staat centraal in het logo en symboliseert Jezus Christus die naar de wereld kwam. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden en stond weer op uit de dood (dus een leeg kruis)

‘t Kruispunt
De witte lijnen in het kruis verbindt de mensen met elkaar. Ze komen samen midden in het kruis, in een punt, ‘t Kruispunt. Een witte glinsterende punt als symbool van Jezus Christus en de glans van God en de heiligen

Kring
Om het kruis staat een kring, gevormd door verschillende mensen, als symbool voor de mensen van de gemeente die om Jezus Christus staan. Ook laat het zien dat we een gemeente in kringen zijn.

Samen
De mensen in de kring hebben de armen om elkaar heen geslagen als symbool van saamhorigheid

Open
De kring is aan de bovenkant open. Dit symboliseert onze dienstbaarheid (in woord en daad) naar boven toe, naar God. En de openheid van de gemeente naar mensen om ons heen.

Kleuren in de logo
De verschillende kleuren staan symbool voor de diversiteit

  • De gemeente bestaat uit verschillende mensen, van jong tot oud
  • De gemeente is opgebouwd uit kringen en er zijn veel activiteiten

Liturgische kleuren

  • Oranje – Warmte en rijkdom
  • Blauw – Trouw en oneindigheid
  • Groen – Hoop, groei en barmhartigheid
  • Paars – Berouw en ingetogenheid
  • Wit – Waarheid en reinheid
.