De gemeente bestaat uit mensen, die veel waarde hechten aan het geloof in Jezus Christus op een persoonlijke manier. Dat is bijvoorbeeld te merken in de dienst op zondagmorgen en in de vele kringen, verenigingen en werkgroepen waar wij elkaar ontmoeten. Het met elkaar delen, samen groeien en uitdelen zijn belangrijke kenmerken van ons geloof.Onze motto is dan ook:  SAMEN JEZUS CHRISTUS DIENEN IN WOORD EN DAAD!

De Bijbel
We nemen de Bijbel als richtlijn voor ons geloof en leven. Onze basis is, dat we Jezus Christus als Redder willen dienen.

Doop
Baptisten gemeenten kennen de doop door onderdompeling. De persoonlijke keuze voor Jezus als Verlosser en Heer wordt bekrachtigd in de doop. Het oude leven wordt symbolisch begraven en je mag opstaan met een nieuw leven,dat God is toegewijd.

Unie van Baptisten Gemeenten
Onze gemeente is samen met veel andere baptisten gemeentes verbonden met de unie van Baptsiten Gemeenten

Missie
De Baptisten gemeente ‘t Kruispunt is een gemeente:
• Waar mensen samen het geloof in Jezus Christus belijden, ervaren en delen.
• Waar verbondenheid met God en met elkaar wordt beleefd in de zondagse dienst en in alle andere activiteiten, die er zijn voor jong en oud.
• Waar talenten en gaven tot ontwikkeling komen in een betrokken en actief gemeenteleven.
• Waar het accent ligt op groei in geloof, groei in liefde en groei in aantal.
• Waar wordt ingezet op het bereiken van mensen in onze naaste omgeving met het evangelie.

Visie 2008-2018
1. Een gemeente waar iedereen:
– Verbonden is met de gemeente
– Betrokken is en verantwoordelijkheid draagt bij de gemeente
– Bereid is te groeien in het geloof
– Zich een getuige weet in zijn/haar persoonlijke leven
2. Een gemeente met een sterk kader
3. Een gemeente met goede interne en externe communicatie
4. Een gemeente met inspirerende diensten
5. Een gemeente met activiteiten voor iedereen, van jong tot oud
6. Een gemeente die zich richt op de buurt
7. Een gemeente die groeit in aantal

.