De leden en vrienden van de gemeente zijn verdeeld in kringen. Een kring bestaat uit maximaal 12 personen die elke maand bij elkaar komen.

De drie pijlers van de kringen zijn:

  • Geloofsverdieping & gebed
  • Verbondenheid
  • Zorg voor elkaar

Met de kringen willen we samen het volgende bereiken:

  • Groei van ons persoonlijk geloofsleven
  • Vergroten van verbondenheid met God
  • Vergroten van verbondenheid met elkaar door ontmoeting
  • Vergroten van de zorg voor elkaar
  • Vergroten van betrokkenheid bij het gemeentewerk
  • Een middel om nieuwe mensen kennis te laten maken met de gemeente

Het deelnemen aan de maandelijkse bijeenkomsten heeft geen verplichtend karakter.
Niet alle leden en vrienden kunnen of willen deelnemen aan de maandelijkse bijeenkomsten.

Voor meer informatie over het kringenwerk kan contact worden opgenomen met de Kring Coördinator,

Toos Martens – e-Mail: toosmartens@home.nl.

.