Zondag 11 april is de start van een nieuwe serie van zeven preken. Het thema: Geloven, een manier van leven. Geloven is een combinatie van God kennen en ervaren. Geloven is een diep weten dat er meer is dan je denkt te zien. Een andere werkelijkheid, die levenskansen biedt, levensmogelijkheden, een vaste grond onder je bestaan. Geloven in God inspireert, wijst een weg, geeft hoop en laat ons leven op een andere manier. Je kunt onze diensten online volgen via YouTube en kerkomroep. De diensten beginnen om 9.30 uur.