Jezus en de Heilige Geest

Tussen Pasen en Pinksteren willen wij tijdens onze diensten inzoomen op het de relatie tussen Jezus en de Heilige Geest en van daaruit parallellen trekken naar ons persoonlijk geloofsleven. De reden waarom God zijn Zoon naar de aarde zond is onder andere dat Jezus mensen zal dopen met de Heilige Geest.  Christus geeft niet alleen vergeving van zonden en eeuwig leven, maar geeft in de Heilige Geest kracht om te leven tot de eer en glorie van God. Waar gaan we het over hebben? Geboren uit de GeestGezalfd met de GeestVervuld met de…continue reading →

Gelijkenissen: Illustraties van het evangelie

Jezus heeft de mensen die Hem volgden veel geleerd door gelijkenissen te vertellen. Een gelijkenis is een alledaags verhaal die een geestelijke waarheid wil illustreren. Het gaat dan ook om de boodschap achter het verhaal.Zondag 27 februari en alle zondagen in maart worden een aantal gelijkenissen van Jezus in onze diensten uitgelicht. • De verschillende soorten grond• De tarwe en het onkruid• De schat van het Koninkrijk• De eersten en de laatsten• Verloren en gevonden U bent van harte welkom in onze diensten die om 9.30 uur beginnen. Alle diensten zijn ook online…continue reading →

De zeven “IK BEN” uitspraken van Jezus

De aankomende zondagen staan in onze diensten de " Ik ben" uitspraken van Jezus centraal. Je vindt deze in het evangelie van Johannes. In deze "Ik ben" uitspraken geeft niet een mens antwoord op de vraag wie Jezus is, maar horen wij het uit Jezus' eigen mond. Jezus identificeert zich met de naam waarmee God zich had bekend gemaakt aan Mozes. In Jezus wordt zichtbaar wie en hoe God is. De zeven "Ik ben" uitspraken van Jezus op een rijtje: Ik ben het brood dat leven geeftIk ben het licht voor de wereldIk…continue reading →

DE BIJBEL, ÉÉN BOEK, TWEE DELEN

Zondag 3 oktober begint een nieuwe serie preken. In deze serie gaat het om de verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Geldt het eerste deel van de bijbel ook vandaag nog als het Woord van God of is het voor christenen ondergeschikt aan het tweede deel van de bijbel, het Nieuwe Testament? Het is opvallend hoeveel kernbegrippen uit het Nieuwe Testament als het kruis, genade, verzoening, redding, zonde en het opnieuw geboren worden hun wortels vinden in het Oude Testament. De bijbel is één boek dat bestaat uit twee delen…continue reading →