Stille week activiteiten en Paasmorgen dienst

Ook dit jaar organiseren we voorafgaand aan het paasfeest een aantal bijeenkomsten in de zogenaamde ‘stille week. Van woensdag, 16 april tot en met zaterdag, 19 april zijn er korte samenkomsten, waarin met beeld en muziek, woord en zang de lijdensweg van Jezus wordt herdacht. Alle avonden beginnen om 19.00 uur en duren ruim een half uur. Het zullen momenten zijn van stilte en bezinning en waarin we toeleven naar Pasen.  Iedereen is welkom. Op Paaszondag, 20 april is er een bijzondere dienst die in zijn geheel wordt verzorgd door de gospelgroep Sinjeal…continue reading →

De Roemenië -gangers zijn vertokken op zondag 30 maart 2014

Afgelopen zondag zijn 15 leden van de gemeente vertrokken naar Roemenië. Voordat er afscheid werd genomen, werd er een zegen voor hen en het project gevraagd. De komende week wordt er o.a. een huis gebouwd en zal er eten en drinken uitgedeeld worden onder de kinderen die veelal vertoeven op de vuilnisbelt. De opbrengst van alle acties  voor dit project is : 12134,17 Euro.  continue reading →

Alpha cursus in najaar

Op 8 oktober 2014 zal er weer een alpha cursus starten tien weken lang op de woensdagavond van 19.30 - 21.45 uur. Voor informatie of opgave kunt u zich wenden tot het secretariaat van de gemeente (zie contact gegevens op deze site).    continue reading →

23 Maart Thema dienst “Waar ga jij voor….?”

De hele dienst zal worden verzorgd door gospelgroep Sjir el Shaddai uit De Wilp met samenzang, zang, gebed, sketches en schriftlezingen.  Het thema van deze dienst is: “Waar ga jij voor...?!”  een programma over de liefde van God voor ons allemaal. In deze tijd zijn er veel dingen die onze gedachten en tijd in beslag nemen. Steeds mooiere gadgets waarvan de mogelijkheden bijna onbeperkt zijn. Tja, als je er bij wilt horen moet je die dingen ook toch hebben? Of heeft God toch een belangrijkere plaats in je leven, dus....waar ga jij voor…continue reading →