Ds. Fred Smit

Op zondagmorgen 31 augustus 2014 om 9.30 uur zal de intrede dienst plaats vinden

van Ds. Fred Smit.

De dienst zal in ons eigen kerkgebouw plaats vinden.