DE BIJBEL, ÉÉN BOEK, TWEE DELEN

Zondag 3 oktober begint een nieuwe serie preken. In deze serie gaat het om de verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Geldt het eerste deel van de bijbel ook vandaag nog als het Woord van God of is het voor christenen ondergeschikt aan het tweede deel van de bijbel, het Nieuwe Testament? Het is opvallend hoeveel kernbegrippen uit het Nieuwe Testament als het kruis, genade, verzoening, redding, zonde en het opnieuw geboren worden hun wortels vinden in het Oude Testament. De bijbel is één boek dat bestaat uit twee delen…continue reading →

SALOMO, DE DERDE KONING VAN ISRAEL

In de maanden juli en augustus zal de voorganger van onze gemeente, ds. Fred Smit, ons meenemen in het leven van Salomo. Wie is deze zoon van David en Bathseba, de derde koning van Israël? Wij kennen hem vooral vanwege zijn wijsheid. Hij bouwde de tempel, heerste over het grootste grondgebied dat Israël in de geschiedenis van haar bestaan heeft gekend en was bijzonder rijk. Het tijdvak van de regering van Salomo wordt wel de gouden eeuw van Israël genoemd. Toch is niet alles goud wat er blinkt. Kunnen wij iets leren van…continue reading →

’t Kruispunt bestaat 50 jaar – update foto’s

5 juni 1971 - 5 juni 2021Foto's van de feestelijke dienst staan in de foto album - link naar foto's Vijftig jaar! 't Kruispunt bestaat dit jaar vijftig jaar. Op zondag 30 mei 2021 gaan we dit jubileum vieren met een themadienst. Het thema is 'bouwen' en tijdens deze themadienst zullen we op een feestelijke manier stil staan bij het vijftig jarig bestaan, door middel van onder andere oude foto's en oude verhalen. Voor de kinderen is er ook veel te zien tijdens deze dienst. Zo komen de poppen Fien en Tessa in…continue reading →

GELOVEN, EEN MANIER VAN LEVEN

Zondag 11 april is de start van een nieuwe serie van zeven preken. Het thema: Geloven, een manier van leven. Geloven is een combinatie van God kennen en ervaren. Geloven is een diep weten dat er meer is dan je denkt te zien. Een andere werkelijkheid, die levenskansen biedt, levensmogelijkheden, een vaste grond onder je bestaan. Geloven in God inspireert, wijst een weg, geeft hoop en laat ons leven op een andere manier. Je kunt onze diensten online volgen via YouTube en kerkomroep. De diensten beginnen om 9.30 uur.continue reading →