Tussen Pasen en Pinksteren willen wij tijdens onze diensten inzoomen op het de relatie tussen Jezus en de Heilige Geest en van daaruit parallellen trekken naar ons persoonlijk geloofsleven. De reden waarom God zijn Zoon naar de aarde zond is onder andere dat Jezus mensen zal dopen met de Heilige Geest.  Christus geeft niet alleen vergeving van zonden en eeuwig leven, maar geeft in de Heilige Geest kracht om te leven tot de eer en glorie van God.

Waar gaan we het over hebben?

  • Geboren uit de Geest
  • Gezalfd met de Geest
  • Vervuld met de Geest
  • De Heilige Geest en je persoonlijkheid

Onze diensten beginnen om 09.30 uur. Iedereen is welkom! De diensten worden ook live uitgezonden.