KOM EENS UIT JE HUIS!

Het nieuwe jaarthema van onze gemeente. Wij willen graag ons geloof delen met anderen. Vanuit onze verbondenheid met God en het samen gemeente zijn, willen wij graag goede getuigen van Jezus zijn. Maar hoe doe je dat? Het is best moeilijk om met anderen over je geloof te spreken. Maar het is wel een opdracht van Jezus. Zondag 25 september is de start van een serie preken over het bijbelboek Handelingen. Dit boek vertelt het verhaal van mannen en vrouwen die de opdracht van Jezus serieus namen en begonnen met het delen van…continue reading →

Reizen met Abraham

Tijdens de zomermaanden reizen wij met Abraham mee. Een tocht die begint in het huidige Irak en via Turkije en Syrië eindigt in Israel, met een kort uitstapje naar Egypte. Wij reizen niet aleen fysiek met Abraham mee, maar ook emotioneel. Wij zullen onszelf in hem herkennen als het gaat om allerlei gevoelens. Maar het is vooral een geloofsreis die wij met Abraham beleven. Wij leren God beter kennen tijdens onze reis met deze aartsvader van Israel. Met Abraham op reis, fysiek, emotioneel en geestelijk. Het belooft een bijzondere rondreis te worden vol van ontdekkingen. Mocht…continue reading →

Jezus en de Heilige Geest

Tussen Pasen en Pinksteren willen wij tijdens onze diensten inzoomen op het de relatie tussen Jezus en de Heilige Geest en van daaruit parallellen trekken naar ons persoonlijk geloofsleven. De reden waarom God zijn Zoon naar de aarde zond is onder andere dat Jezus mensen zal dopen met de Heilige Geest.  Christus geeft niet alleen vergeving van zonden en eeuwig leven, maar geeft in de Heilige Geest kracht om te leven tot de eer en glorie van God. Waar gaan we het over hebben? Geboren uit de GeestGezalfd met de GeestVervuld met de…continue reading →

Gelijkenissen: Illustraties van het evangelie

Jezus heeft de mensen die Hem volgden veel geleerd door gelijkenissen te vertellen. Een gelijkenis is een alledaags verhaal die een geestelijke waarheid wil illustreren. Het gaat dan ook om de boodschap achter het verhaal.Zondag 27 februari en alle zondagen in maart worden een aantal gelijkenissen van Jezus in onze diensten uitgelicht. • De verschillende soorten grond• De tarwe en het onkruid• De schat van het Koninkrijk• De eersten en de laatsten• Verloren en gevonden U bent van harte welkom in onze diensten die om 9.30 uur beginnen. Alle diensten zijn ook online…continue reading →

De zeven “IK BEN” uitspraken van Jezus

De aankomende zondagen staan in onze diensten de " Ik ben" uitspraken van Jezus centraal. Je vindt deze in het evangelie van Johannes. In deze "Ik ben" uitspraken geeft niet een mens antwoord op de vraag wie Jezus is, maar horen wij het uit Jezus' eigen mond. Jezus identificeert zich met de naam waarmee God zich had bekend gemaakt aan Mozes. In Jezus wordt zichtbaar wie en hoe God is. De zeven "Ik ben" uitspraken van Jezus op een rijtje: Ik ben het brood dat leven geeftIk ben het licht voor de wereldIk…continue reading →