Ook dit jaar organiseren we voorafgaand aan het paasfeest een aantal bijeenkomsten in de zogenaamde ‘stille week.

Van woensdag, 16 april tot en met zaterdag, 19 april zijn er korte samenkomsten, waarin met beeld en muziek, woord en zang de lijdensweg van Jezus wordt herdacht. Alle avonden beginnen om 19.00 uur en duren ruim een half uur. Het zullen momenten zijn van stilte en bezinning en waarin we toeleven naar Pasen.  Iedereen is welkom.

Op Paaszondag, 20 april is er een bijzondere dienst die in zijn geheel wordt verzorgd door de gospelgroep Sinjeal uit Donkerbroek. Het thema zal zijn : Wij zullen opstaan!

De groep was al eerder te gast en zij hebben destijds een zeer positieve indruk achtergelaten.

De feestelijke dienst begint om 9.30 uur en u bent hartelijk uitgenodigd.

Na de dienst wordt er samen koffie gedronken en is er gelegenheid om na te praten.