In de maanden juli en augustus zal de voorganger van onze gemeente, ds. Fred Smit, ons meenemen in het leven van Salomo. Wie is deze zoon van David en Bathseba, de derde koning van Israël? Wij kennen hem vooral vanwege zijn wijsheid. Hij bouwde de tempel, heerste over het grootste grondgebied dat Israël in de geschiedenis van haar bestaan heeft gekend en was bijzonder rijk. Het tijdvak van de regering van Salomo wordt wel de gouden eeuw van Israël genoemd. Toch is niet alles goud wat er blinkt. Kunnen wij iets leren van deze koning als het gaat om onze relatie met God? Onze diensten kunt u meemaken via de livestream van onze gemeente. De diensten beginnen om 9.30 uur.