Goede vrijdag – Sterfdag van de dood

Pasen – de Heer is waarlijk opgestaan!