Zondag 12 januari begint onze voorganger, ds Fred Smit, met een serie preken over de Bergrede.
Je vindt deze toespraak van Jezus in de hoofdstukken 5, 6 en 7 van het evangelie van Mattheus.
Bekende gedeelten zijn de Zaligsprekingen, de Gulden Regel en het Onze Vader. Maar in het algemeen roept Jezus in de Bergrede zijn volgelingen op om een christelijke levensstijl te ontwikkelen. Deze oproep geldt nog steeds. Jezus daagt ons uit om zout van de aarde te zijn en een licht in de wereld. Christus zelf is daarin ons voorbeeld. Iemand heeft eens gezegd dat de Bergrede de beste preek aller tijden is. Wij worden door Jezus uitgedaagd om tot een nieuwe manier van leven te komen. Zo wil Jezus ons leren hoe wij moeten omgaan met boosheid, geld en kritiek. Hij houdt ons een spiegel voor als het gaat om onze integriteit, bidden, liefhebben van je vijanden. In de Bergrede geeft Jezus antwoord op de vraag hoe wij onze roeping kunnen vervullen om wel “in de wereld te zijn, maar niet van de wereld”. De Bergrede is de grondwet van het christendom!