STILLE WEEK EN PASEN

Iedereen is hartelijk welkom om de stille week in onze gemeente mee te vieren. De stille week is de week van het lijden en sterven van Jezus. Het thema van 2019 is: De weg naar het kruis. Van woensdag 17 april tot en met zaterdag 20 april is er iedere avond een korte viering. Er wordt gelezen uit de lijdensgeschiedenis, er wordt gezongen en gebeden. Aanvang: 19.30 uur.

Op Goede Vrijdag wordt ook samen het avondmaal gevierd.
De dienst op de 1e Paasdag begint om 9.30 uur. Een feestelijke dienst met diverse vormen van medewerking. Het thema van deze dienst: Daar juicht een toon, een mooi verhaal voor Stadskanaal!