30 november medewerking gospelkoor Share

Op zondag, 30 november is er  bijzondere medewerking in de dienst. Deze keer zal “Share” uit Emmen een muzikale bijdrage leveren. Het koor bestaat uit 40 leden en staat onder leiding van Arbër Beni Dhomi. De band van  “ Share “ verzorgt ook de begeleiding van de samenzang.    continue reading →

In de gevangenis van teleurstellingen

IN DE GEVANGENIS VAN TELEURSTELLINGEN Iedereen heeft te maken met teleurstellingen in het leven. Soms kunnen teleurstellingen je gevangen houden. Hoe ga je daarmee om? Hoe kan je teleurstellingen overwinnen? Wat doen de teleurstellingen met je? Deze vragen worden uitgewerkt in de vierde preek over het leven van Jozef. Luister de preek terug. <Klik hier voor de preek : Jozef deel 4> Ook de eerdere preken over het leven van Jozef zijn terug te luisteren.continue reading →

Verzoeking en verleiding

VERZOEKINGEN In de derde preek over het leven van Jozef wordt ingegaan op het thema "Verzoekingen". Iedere gelovige heeft er mee te maken. Maar wat is een verzoeking? En hoe ga ik met verzoekingen om? Luister de preek terug. <Klik hier voor de preek : Jozef deel 3> Ook de eerdere preken over het leven van Jozef zijn terug te luisteren.continue reading →

16 November medewerking Gospelkoor Dabar

Gospelkoor Dabar zal haar medewerking verlenen aan de dienst. De dienst wordt geleid door ds. Fred Smit en de band van Dabar zal de samenzang begeleiden. Dabar vierde dit jaar haar 35 jarig jubileum met een groot aantal bijzondere optredens. U bent hartelijk uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Aanvang 9.30 uur en daarna is er koffie en thee voor iedereen.continue reading →