Kom eens uit je huis. Een nieuwe serie preken

Voor de tweede keer houdt onze voorganger een serie preken over het jaarthema van de gemeente. Kom eens uit je huis! Het christendom is gereduceerd tot de status van een minderheidsgodsdienst. Geloven in Jezus is niet meer vanzelfsprekend. Hoe kunnen wij het bijbelse geloof vasthouden en in praktijk brengen in een samenleving waarin christenen behoren tot een ouderwetse en vreemde minderheid? Dat is niet gemakkelijk. De profeten Ezechiël en Daniel helpen ons hoe wij onder de moeilijkste omstandigheden trouw kunnen blijven aan ons geloof in Jezus. Deze profeten leefden in Babylonië, Jeruzalem en…continue reading →

Nieuwe fotoalbums

Er zijn drie nieuwe fotoalbums toegevoegd. Twee albums geven een impressie van de kerstvieringen 2022, de kerstnachtdienst en de kerstmorgendienst. Het andere album is de doopdienst van vier december 2022.continue reading →

KOM EENS UIT JE HUIS!

Het nieuwe jaarthema van onze gemeente. Wij willen graag ons geloof delen met anderen. Vanuit onze verbondenheid met God en het samen gemeente zijn, willen wij graag goede getuigen van Jezus zijn. Maar hoe doe je dat? Het is best moeilijk om met anderen over je geloof te spreken. Maar het is wel een opdracht van Jezus. Zondag 25 september is de start van een serie preken over het bijbelboek Handelingen. Dit boek vertelt het verhaal van mannen en vrouwen die de opdracht van Jezus serieus namen en begonnen met het delen van…continue reading →