Tijdens de startzondag op 10 september 2017 is het kunstwerk “God’s blauwdruk voor ons leven” onthuld.

Het kunstwerk is ontworpen door Aly Smit-Metz en tot stand gekomen in samenwerking met Reint Sanders.Het kunstwerk is opgebouwd uit twee lagen

en is 1 meter bij 1 meter groot.

Beide lagen bestaan uit een transparante laag.

De bovenste laag bestaat uit blauwe transparante laag

als symbool voor een blauwdruk.


 

De onderste laag bestaat uit twee tafelen met de 10 geboden.

Ze staan authentiek weergegeven in de oorspronkelijke taal

Hebreeuws.De bovenste laag bestaat uit een blauwdruk.

De lijnen die de kaders van de 10 geboden aangeven

staan in de blauwdruk.Er staan lijnen om de eerste vier geboden.

Deze lijnen staan binnen de kaders als symbool

voor de relatie tussen God en mens.Er staan ook lijnen om de laatste zes geboden.

Deze lijnen staan buiten de kaders als symbool

voor de relatie tussen mensen onderling.Het kunstwerk waarbij de kaders wit zijn gemaakt en

de lijnen om de tien geboden blauw.